Niepełnosprawny może już zabrać psa asystującego do parku narodowego

14.02.13

Z dniem 1 lutego zniesione zostały dyskryminujące ograniczenia w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Zgodnie z nowymi przepisami osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do wskazanych miejsc również z psami asystującymi.
Z dniem 1 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 73), której celem jest zniesienie ograniczeń w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do parków narodowych i rezerwatów przyrody, jak również na plaże i kąpieliska.
Nowelizacja zmodyfikowała treść art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), poprzez dopuszczenie możliwości wstępu psa asystującego wraz z osobą niepełnosprawną na obszar parku narodowego oraz rezerwatu przyrody objętych ochroną ścisłą lub czynną.
Natomiast w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) doprecyzowano treść art. 20a ust. 1, w taki sposób, iż wynika z niego, że osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma obecnie prawo wstępu do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Adam Bochentyn

Adam Bochentyn 14.02.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Wewnętrzne
Skomentowano 0 razy

Najpopularniejsze

Nie znaleziono żadnych artykułów.