UE: nowa dyrektywa pomoże walczyć z unikaniem opodatkowania

Rada ECOFIN na posiedzeniu 8 lipca br. przyjęła dyrektywę wprowadzającą zmiany w zakresie opodatkowania spółek dominujących i zależnych różnych państw członkowskich. Zmiany usuną luki w obowiązującej dyrektywie poprzez rozwiązanie kwestii hybrydowych instrumentów finansowych. Ponadto przyjęcie dyrektywy ułatwi państwom zwiększenie dochodów i uniemożliwi ww. spółkom wykorzystywanie różnic między krajowymi systemami podatkowymi, a także unikanie opodatkowania ich zysków, przez stworzenie wspólnych zasad dla spółek pochodzących z różnych państw członkowskich. Przyjęcie nowych rozwiązań to ważny krok w walce z agresywnym planowaniem podatkowym i znaczący wkład Unii Europejskiej w międzynarodowe działania w zakresie zwalczania unikania opodatkowania. Na posiedzeniu ministrowie zapoznali się również z programem prac prezydencji włoskiej w obszarze gospodarczym i finansowym w II połowie 2014 r. Rada ECOFIN przyjęła oświadczenie, w którym poparła cele prezydencji włoskiej. Zgodziła się, że reformy strukturalne sprzyjające wzrostowi i stabilności fiskalnej wymagają szczególnej uwagi, z wykorzystaniem elastyczności wynikającej z obowiązujących reguł Paktu Stabilności i Wzrostu. Rada przyjęła także zalecenia i opinie dotyczące działań państw członkowskich w obszarze polityk gospodarczych, zatrudnienia i fiskalnych oraz przyjęła zalecenie w sprawie polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro.