Karol Kozłowski

Absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 r. współpracownik Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer S.A.

Lista publikacji autora