Dane kontaktowe:
Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł http://www.wolterskluwer.pl
Redaktor prowadzący - Krzysztof Sobczak
E-mail: ksobczak@wolterskluwer.pl
Infolinia:
801 04 45 45
Dział Handlowy:
handel@wolterskluwer.pl
Regionalne Oddziały Handlowe:
Dane tele-adresowe
Pomoc
pomoc.wolterskluwer.pl
Reklama:
Kontakt z działem reklamy