Pracodawca nie będzie informował PIP oraz PIS o rodzaju i zakresie wykonywanej działalności

W dniu 17 stycznia 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która skraca czas oczekiwania na realizację procedur związanych z zakładaniem firmy oraz ogranicza obowiązki pracodawców.
Zgodnie z ustawą potwierdzenie nadania numeru NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, innym niż osoby fizyczne, będzie wydawane w ciągu 3 dni, a nie 14 jak to było określone w dotychczasowych przepisach. Ponadto, nowelizacja zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje będą pozyskiwać te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.