Adam Bochentyn

Absolwent Wydziałów: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego UG (jako asystent) oraz pełni funkcję prezesa Fundacji „Ośrodek Analiz Polityczno – Prawnych”. Przygotowuje obecnie rozprawę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego.

Lista publikacji autora